اصلاحات نظامی عباس میرزا نایب السلطنه

اصلاحات نظامی عباس میرزا نایب السلطنه

نویسنده: مجتبی خالقی

چکیده: سلسله قاجار از بدو تأسیس با خطر روبه رشد توسعه طلبی روس ها در مناطق شمالی کشور، از قفقاز گرفته تا شهرهای ساحلی گیلان رو به رو بود. حکمرانی ایالت مهم آذربایجان به عباس میرزا پسر دوم و ولیعهد شاه قاجار واگذار شده بود. ایالتی که می بایست سنگین ترین ضربات قوای روس را تحمل می کرد و در عین حال از پس تأمین نفرات و سیورسات جنگی هم بر می آمد. به دنبال شکست هایی که در میدان جنگ بر قوای ایران وارد می شد نیاز به اصلاحات همه جانبه ی نظامی به شدت در دربار ایالتی تبریز احساس می شد. در نتیجه برای بالابردن توان رزمی و قدرت دفاعی کشور انجام اصلاحات در دستور کار قرار گرفت. اقداماتی که در دوران قاجار به نظام جدید مشهور شدند. این مقاله می کوشد با استفاده از انجام اصلاحات نظامی به رهبری عباس میرزا قاجار بپردازد. اصلاحاتی که به رغم شور و شوق بانی آن و توفیق یافتن در به روز کردن بخشی از قوای مسلح کشور در نهایت با شکست مواجه شد.

پارسه، پاییز و زمستان 1394 شماره 25

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.