اسپهبدیه یا آل باوند و پیوند آنان با شیعه امامیه

اسپهبدیه یا آل باوند و پیوند آنان با شیعه امامیه

نویسنده: طاهره عظیم زاده طهرانى

چکیده: اسپهبدیه (اصفهبدیه) دومین شاخه از خاندان حکومتی باوند بودند که به نوشته ی زامباور به ملوک جبال نیز معروفند، آنان در اوایل عصر سلجوقی در قسمتی از طبرستان حکومت می کردند از شیعۀ امامیه طرفداری می کردند. این پژوهش به بررسی تشیع این خاندان به ویژه پشتیبانی سه تن از فرمانروایان این سلسله از تشیع امامیه پرداخته است.

فقه و تاریخ تمدن 1383 شماره 1 و2

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.