اسماعیلیان در آینه جامع التواریخ

اسماعیلیان در آینه جامع التواریخ

عباس پناهی

اسماعیلیه یکی از فرق تشیع بودند که از اواسط قرن دوم ه.ق آشکار شدند و سپس به شاخه ها و گروه های مختلف تقسیم گردیدند. آن ها همانند شیعیان امامی، امامت را به نص می دانستند، اما درباره ی سلسله ی امامان پس از امام صادق(ع) با دیگر پیروان آن امام دچار اختلاف گشتند. این فرقه نام خود را از اسماعیل فرزند امام جعفر صادق(ع) گرفته است. در حال حاضر اسماعیلیان، که عمدتاً به شاخه ی نزاری این فرقه تعلق دارند، در بیش از 25 کشور در قاره های آسیا، آفریقا،اروپا و آمریکا پراکنده اند….

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1388 شماره 136

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.