اسامی و مواجب مستوفیان عصر ناصری

اسامی و مواجب مستوفیان عصر ناصری

اسدالله عبدلی آشتیانی

در این مقاله پس از بررسی مختصر نظام استیفاء و دیوانسالاری ایرانی و جایگاه آن در گذر تاریخ و تعریف عناوین و درجات مستوفیان و تعریف انواع دفاتر و تنظیم ساختار دفتر استیفاء و مناصب مستوفیان به صورت جداول، به بازخوانی «کتابچۀ اسامی و مواجب مستوفیان عصر ناصری» پرداخته می شود.

منبع: پیام بهارستان، شماره 28

دریافت مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.