از پوست تا کاغذ (نکاتی در مورد چند نسخه خطی در خاورمیانه)

از پوست تا کاغذ (نکاتی در مورد چند نسخه خطی در خاورمیانه)

فرانسیس ریشار  مترجم: جمیله دبیری  فرانسوا دروش

چکیده: در این مقاله سیر تاریخی جزوبندی در نسخ خطی در جهان اسلام بر اساس نسخه های خطی موجود در کتابخانه ملی فرانسه (پاریس) بررسی می شود.

به نظر می آید پیش از تعیین زمینه مطالعات خود در مورد نسخه های خطی و توصیف برخی روش ها که در تنظیم جزوها مشاهده کردیم توجه به برخی ویژگی های نسخ خطی خاورمیانه لازم یاشد. در حقیقت نسخ خطی عربی، ترکی یا فارسی را می توان جداگانه بررسی کرد، یعنی زمینه تحقیقات خود را بر اساس زبانی که در استنساخ متون به کار رفته است محدود نمود. البته هر دو بخش این تحقیق بر اساس همین جداسازی زبان انجام شده است.

نامه بهارستان سال اول 1379 شماره 2

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.