ارزش های رمزی و نمادین البرز کوه در جغرافیای اساطیری شاهنامه

ارزش های رمزی و نمادین البرز کوه در جغرافیای اساطیری شاهنامه

نویسنده: منیرالسادات هاشمی

چکیده: عادت ها، حصارهای بلند و دیوارهای عبوسی هستند که فرصت تماشای تازه را از انسان می گیرند، این مقاله نگاهی است تازه به سرافرازترین و با صلابت ترین آیت خدا، یعنی کوه شاهنامه.

هبوط انسان بر البرز کوه (اسطوره کیومرث) و عروج او به عالم ملکوت (اسطوره کیخسرو) و الطاف الهی در این بازگشت (اسطوره زال) رمز وحدت وجود است. کوه رمز «مرکز» است و راه یافتن به این مرکز، رهایی از زمان و اتصال به محور جهان است یعنی بازگشت انسان به اصل خود.

در این مقاله سعی شده است گوشه ای از رازهای اسطوره ای و باورشناختی در جغرافیای اساطیری شاهنامه مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد1384 شماره7و8

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.