آرامگاه میرزا محمد على صائب تبریزى

آرامگاه میرزا محمد على صائب تبریزى

نویسنده: هدی خردمند

مقدمه: قبل از آنکه به موضوع آسیب های ناشی از عوامل گوناگون بر آرامگاه ملک الشعراء صائب تبریزی پرداخته شود، نخست جای دارد درباره موطن اصلی شاعر، علت کوچ او به اصفهان، سفر به سرزمین هند، مذهب و تاریخ وفاتش، مطالبی به اختصار آورده شود.

مرحوم امیری فیروزکوهی درباره شاعر می نویسد: «میرزا محمدعلی متخلص به صائب پدرش از بازرگانان تبریز بود و به دستور شاه عباس اول صفوی، با جمعی از تجار از تبریز کوچ کرد و در اصفهان ساکن شد. عموی او شمس الدین تبریزی مشهور به شمس ثانی خطی خوش داشت و از استادان خط بود و او نیز از این هنر بهره مند شد.»

پیام بهارستان، سال پنجم زمستان 1391 شماره 18

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.