دیدار سفیر بولیوی از موزه آثار خطی و فرهنگی

سفیر بولیوی و هیئت همراه در تاریخ بیست و هشتم شهریورماه طی یک بازدید سه ساعته از موزه آثار خطی و فرهنگی به مشترکات فرهنگی و تاریخی ایران و بولیوی اشاره نمودند . در این دیدار که تعدادی از اساتید دانشگاه ها حضور داشتند بخشهایی از تاریخ هخامنشی و تاریخ باستانی بولیوی مورد بررسی قرار گرفت همچنین روابط اعداد و حروف و علوم غریبه که  در تاریخ فرهنگی بولیوی نیز مورد توجه است از دیگر مطالب مورد بحث بود . در این دیدار دکتر محفوظی ضمن ارائه ی تاریخ تمدن اسلامی و ایرانی متذکر شد که بشر در دانشهای طبیعی یا به قول ارسطاطالیس علوم ادنی پیشرفتهای در خور تامل نموده است تا آنجا که اینک شخصیت کاملا پوزیتیویستی به خود گرفته است اما قطعا در آفرینش علوم و معانی بسیار فاخری وجود دارد که میتوان به علوم ماوراء و یا سیر انفسی و یا نقاط عطف بین علوم نفسی و عقلی محض را اشاره نمود . ریاضیات ، فلسفه ، روانشناسی و طبایع جوهری انسان قابلیت های برتری از آنچه که امروز بشریت به آن دست یافته است را ایجاد میکنند.

تعداد کمی از انسان ها به این معانی توجه داشته اند و اشارات لطیف و نورانی قرآنی در حروف مقطعه و هاله های شفابخش آیات قرآنی را میتوان ذکر کرد که کامل این دانش نزد راسخون فی العلم است که تجلی کامل آن مولی الموحدین امیر المومنین امام علی علیه السلام میباشند.