خاتمی: هنوز آنطور که باید به موزه‌ها اهتمام نداریم

سیدمحمد خاتمی در بازدید از مرکز دائرة المعارف انسان شناسی با بیان این مطلب گفت: عام ترین و مهمترین امری که ملت را تشکیل می‌دهد، خاطره مشترک است که هویت ملی را تشکیل می دهد. طبیعی است کسی که دارای سابقه تاریخی بزرگتر و خاطره تاریخی بزرگتری است آن ملت بزرگتری است

وی افزود: البته این به آن معنا نیست که آن ملت برخوردار است ؛ ممکن است دچار عقب ماندگی و انحطاط و واپس گرایی شده باشد اما پایه  هویت آن قوی تر است و اگر هوشیار باشد می تواند آن عقب ماندگی ها را جبران کند. 

رئیس موسسه بین‌المللی گفت و گوی فرهنگها و تمدنها تصریح کرد: اگر خاطره مشترک پایه هویت ملی یک جامعه است، موزه و آثار معاصر باقی مانده از گذشته بسیار با اهمیت و در خور توجه است، در واقع شناسنامه هویت ملی یک قوم و جامعه است.

سید محمد خاتمی گفت: متاسفانه در بسیاری از کشورها، نظیر کشور ما به موزه و امور موزه ای به عنوان یک امر تفننی نگاه می‌شود و یا به عنوان یک امری که مرده است و دیگر حیات ندارد و متعلق به گذشته است.

رئیس بنیاد باران اظهار داشت: موزه نقش بسیار اساسی و زنده در حیات فعلی روزگار ما دارد زیرا اولاً شناسنامه هویت تاریخی و خاطره تاریخی ماست و اگر ملیت و ملت را پذیرفته باشیم به موزه به عنوان یک امر مهم و اساسی نگاه خواهیم کرد. ثانیاً موزه یک آموزشگاه است و می توانیم در آنجا هویتی که متعلق به ماست را بشناسیم.

خاتمی گفت: در دنیا شاهد موزه های خصوصی هم هستیم ولی موزه  های مهم، موزه های دولتی هستند که با امکانات دولتی اداره  و به روز می شوند .