12 اثر خطي و فرهنگي در مجموعه دايره المعارف انسان شناسي رونمايي شد

به گزارش روز جمعه ايرنا از موسسه پژوهشي ابن سينا، در اين مراسم که با حضور انديشمندان، اساتيد دانشگاهي و حوزوي و تعدادي از سفرا و نمايندگان کشورهاي کويت، فلسطين، قطر، ليبي، کنيا، بخرين، ترکيه برگزار شد، مهدي محقق بر اهميت حفظ، تصحيح و مقابله و تحقيق در آثار خطي تاکيد کرد.
آيت الله فاضل مالکي نيز در اين مراسم با اشاره به تاريخ کتب اسلامي و قرآني، حفظ و نگهداري اين آثار را در رديف مجاهدت در راه خدا برشمرد به مقايسه آثار غرب و شرق پرداخت.
کتب رونمايي شده در اين مراسم عبارتند از “قرآن به خط علاءالدين بيک تبريزي”، “دعاهاي کوفي مراکشي قرن نهم هجري قمري”، “قرآن به خط کوفي قرن هشتم هجري قمري” ،
“قرآن مذهب قاجاري به فرمايش ميرزامحمدخان سرتيپ به خط احمد وقار”، “يک جزء از قرآن بايسنغر ميرزا ابن شاهرخ”، “رسم المشق ياقوت مستعصمي”، “دايره المعارف لغت طبي به ابوالحسن ابن عاليجاه ميرزا ابوترانجان ابن مرحمت”، “دعاي صباح به خط محمدحسين شيرازي”، ” شرح صواعق ابن حجر عسقلاني چاپ نشده”، “صحاح اللغه دوران تيموري” ، ” آلبوم مسکوکات کمياب(ضرب شهرهاي قم، طوس و ري)صفويه”، “تاريخ بابريدر سنه 936 جلد سوخت دوران تيموري”.
موزه جديد دايره المعارف انسان شناسي ترکيبي از کتب خطي و مجموعه نسخ منحصر به فرد قرآني، خطوط ايراني و اسلامي، نقاشي و کتيبه ها، انگشتري و مهر، آثار لاکي و نقاشي هاي پشت شيشه، حرز و ادعيه است.