موزه‌داران خصوصی تقدیر شدند

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ميراث فرهنگي ايرنا، “محمد صادق محفوظي”، “صادق خرازي” و “محمدتقي هاشميان” سه مجموعه دار خصوصي هستند که در اين مراسم از زحمات و تلاش هاي آنها قدرداني شد.
اين افراد از حدود 20 سال پيش شروع به جمع آوري نسخ خطي کهن ايران کرده و توانسته اند بيش از يکصد هزار اثر را جمع آوري و در مجموعه هاي خصوصي خود ، براساس استانداردهاي بين المللي نگهداري کنند.
هاشميان مدير موسسه پژوهشي تاريخ و تمدن شرق داراي دکتراي اقتصاد بين الملل، مجموعه اي بالغ بر 20 هزار اثر خطي، نقاشي لاکي، انگشتري، مهر و قلمدان را در اين مدت از سراسر ايران جمع آوري کرده است.
محفوظي ديگر مجموعه داري که در اين مراسم تقدير شد، داراي دکتراي روانشناسي باليني از انگليس و موسس مرکز دايره المعارف انسان شناسي است.
در اين مرکز بيش از 700 عنوان کتاب تحقيقي و پايان نامه در حوزه هاي روانشانسي و سياست از منظر تفکر پس فردايي عالم چاپ و گرداوري شده است.
موزه آثار خطي دکتر محفوظي نيز با بيش از 70 هزار اثر خطي و فرهنگي، مرکزي براي پژوهشگران و هنرمندان براي تحقيق و پژوهش مي باشد.
صادق خرازي سفير سابق ايران در پاريس نيز در اين مراسم به عنوان يکي از مجموعه داران موفق معرفي شد.
وي به دليل کسالت نتوانست در اين مراسم حضور يابد و تقديرنامه وي را دکتر محفوظي دريافت کرد.
موزه دکتر خرازي نيز مجموعه اي از آثار خطي است.
براساس اين گزارش، دکتر محفوظي در اين مراسم با تسليت به مناسبت ارتحال آيت الله العظمي بهجت گفت: ما افتخار خدمت به فرهنگ و تمدن ايران را داريم و با عشق و علاقه به اين کار مي پردازيم و نيازي به پاسداشت نداريم.