رونمایی 13 اثر نفیس در مرکز دایرة‌المعارف انسان‌شناسی

دکتر محمد صادق محفوظی ” رییس مرکز دایره المعارف انسان شناسی و موسسه پژوهشی ابن سینا در این مراسم، کتاب تفسیر کشاف زمخشری دوجلد مربوط به سال 900 هجری قمری، قرآن کریم به جهت ناصرالدین شاه قاجار به کتابت مسیح موسوی طالقانی امام جمعه وقت تهران، قرآن کریم به خط محمدرضا خوانساری کتابت شده برای معتمد السلطان، قرآن کریم به خط ابوالقاسم شریف کتابت شده برای فتحعلی شاه قاجار و کتاب الحروف ابراهیم فقیرسنه 800 هجری قمری که در شرح کلمات قرآن کریم است را از جمله این آثار برشمرد .
وی،‌ شش دفتر مثنوی معنوی به خط کامل هراتی مربوط به دوران تیموری سال 842 هجری قمری، هفت پیکر نظامی گنجوی دوران تیموری به قلم گیسو شاه، اسفار اربعه ملاصدرا با تعلیقه مرحوم عصار، کتاب نهج البلاغه شرح زیج الغ تالیف درویش الحاج عباس در قرن 12 هجری قمری، قطعه خط دعا به خط محمد ابن احمد نیریزی، دعای تحویل شمس به خط احمد طباطبایی و کلیات خواجوی کرمانی مربوط به سنه 830 هجری قمری که توسط یکی از شاگردانش همزمان با زندگی خواجو پایان یافته را از دیگر این آثار عنوان کرد .
محفوظی، با اشاره به تابلوی نقاشی با عنوان “صحرای محشر و ساقی کوثر” به قلم محمد حسین نقاشباشی مربوط به قرن 13 و دوره فتحعلیشاه قاجر، گفت: این نوع نقاشی در میان نقاشی های دوره صفوی و قاجار کمتر دیده شده و در میان 10 هزار نقاشی مجموعه دایره المعارف انسان شناسی منحصر به فرد است .
وی اظهار داشت: در مرکز دایره المعارف انسان شناسی بیش از 7 هزار مجلد قرآن خطی و نزدیک به 30 هزار اثر خطی نگهداری می شود.
محفوظی همچنین در حاشیه این مراسم اعلام کرد: این مجموعه حدود 100 هزار اثر خطی و فرهنگی در اختیار دارد.