شناسنامه‌دار شدن آثار نفیس ایرانی

رییس مرکز دایره المعارف انسان شناسی گفت: آثار نفیس و منحصربه فرد ایران شناسنامه دار و نشان گذاری شود تا قابل رصد شدن بوده و از کشور به هر قیمتی خارج نشود.
به گزارش خبرنگار آیین واندیشه فارس، محمدصادق محفوظی در حاشیه مراسم رونمایی از آثار نفیس قرآنی و نسخ خطی در جمع خبرنگاران به سوالات متعدد درباره فعالیت مرکز دایره المعارف انسان شناسی و مؤسسه پژوهشی ابن سینا پرداخت و گفت: رسالت اصلی کتابخانه و موزه موسسه دایره المعارف انسان شناسی و پژوهشی ابن سینا حفاظت از نوامیس معنوی کشور و مکتوبات هنری است.
رییس مرکز دایرهالمعارف انسان شناسی ادامه داد: در این مجموعه 100 هزار اثر خطی و سنگی شامل کتابخانه آثار خطی، نقاشی، خواتیم(انگشتری ها و مهرها)، موزه فرهنگی و تاریخی و نقاشی های ادوار مختلف تاریخ ایران و اسلام در کنار نسخه های ارزشمند قرآن کریم قرار داشته که برای بازدید عموم محیا است.
* این مرکز بدون حمایت دولتی فعالیت می کند
محفوظی در خصوص نحوه حمایت از آثار این مؤسسه اظهار داشت: این مرکز به صورت خصوصی و بدون حمایت های دولتی اداره شده و بخشی از درآمدهای آن از انتشارات آثار این مؤسسه به دست می آید و هیأت رئیسه این مرکز با انگیزه های شخصی فعالیت می کنند.
وی تصریح کرد: چاپ و احیای نسخ خطی از اقدامات این مرکز است که با مشکلات فراوانی همراه بوده و هم چنین نگهداری ازآثار این مرکز کار مشکلی است که نیازمند تحقیق و تصحیح، مقابله با آثار دیگر، ارتباط با کتابخانه های خوب دنیا و استفاده از دیدگاه های صاحب نظران است.