نسخه یاب ( بانک جامع نسخ خطی)

سایت «نسخه یاب» (بانک جامع نسخ خطی) که پس از بارگذاری اطلاعات گسترده، با فیلترهای خاصی، دستیابی به اطلاعات صدها هزار نسخه خطی معرفی شده در فهارس کتابخانه های جهان را به صورت کاملاً رایگان در اختیار پژوهشگران این حوزه خواهد گذاشت و به نوبۀ خود در باب آن سخن خواهیم گفت…