پوستر

مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی و هنری دکتر محمد صادق محفوظی تاکنون بیش از دهها همایش و گردهم آیی هایی تخصصی در زمینه های علمی ، فرهنگی و هنری برگزار نموده است و با دهها مرکز علمی و فرهنگی و موزه ها همکاری در زمینه برگزاری نمایشگاه ها موضوعی مرتبط با موزه داشته است و پوستر هایی یادبود و اطلاع رسانی و تبلیغ و ترویج فرهنگ موزه و موزه گردی و موزه داری را به زیور طبع آراسته است .