دیدار آقای دکتر مختاری مازندرانی ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی با آقای دکتر محفوظی

در این دیدار پیرامون همکاری در زمینه کتابهای خطی و انتشار نسخه های منحصر بفرد تبادل نظر شد همچنین مقرر شد نسخه هایی که مربوط به مذاهب مختلف اسلامی نظیر حنفی ، مالکی ، حنبلی ، شافعی و شیعی می باشد در اولویت انتشار قرار گیرد .