سیزده اثر نفیس در مرکز دایرة‌المعارف انسان‌شناسی رونمایی شدند

آثار رصد شده در کشور نزدیک به ۵۰۰ هزار اثر خطی است در حالیکه به نظر می رسد در ایران بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار اثر خطی وجود دارد ایلنا:گنجینه جدیدی از آثار خطی و فرهنگی در مراسمی در مجموعه دایرة‌المعارف انسان‌شناسی و موزه آثار خطی و فرهنگی دکترمحمد صادق محفوظی توسط آیت الله مقتدایی رییس حوزه علمیه قم رونمایی شد .به گزارش ایلنا ،”دکتر محمد صادق محفوظی ” رییس مرکز دایره المعارف انسان شناسی و موسسه پژوهشی ابن سینا در این مراسم ، کتاب تفسیر کشاف زمخشری دوجلد مربوط به سال ۹۰۰ هجری قمری ، قرآن کریم به جهت ناصرالدین شاه قاجار به کتابت ” مسیح موسوی طالقانی امام جمعه وقت تهران ، قرآن کریم به خط محمدرضا خوانساری کتابت شده برای معتمد السلطان ، قرآن کریم به خط ابوالقاسم شریف کتابت شده برای فتحعلی شاه قاجار و کتاب الحروف ابراهیم فقیرسنه ۸۰۰ هجری قمری که در شرح کلمات قرآن کریم است را از جمله این آثار برشمرد .وی ،‌ شش دفتر مثنوی معنوی به خط کامل هراتی مربوط به دوران تیموری سال ۸۴۲ هجری قمری ، هفت پیکر نظامی گنجوی دوران تیموری به قلم گیسو شاه ، اسفار اربعه ملاصدرا با تعلیقه مرحوم عصار ، کتاب نهج البلاغه شرح زیج الغ تالیف درویش الحاج عباس در قرن ۱۲ هجری قمری ، قطعه خط دعا به خط محمد ابن احمد نیریزی ، دعای تحویل شمس به خط احمد طباطبایی و کلیات خواجوی کرمانی مربوط به سنه ۸۳۰ هجری قمری که توسط یکی از شاگردانش همزمان با زندگی…خبرگزاری فارس: رییس مرکز دایره‌المعارف انسان‌شناسی گفت: آثار نفیس و منحصربه فرد ایران شناسنامه‌دار و نشان گذاری شود تا قابل رصد شدن بوده و از کشور به هر قیمتی خارج نشود.