ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


دانشنامه مُهر و حکاکی در ایران

«دانشنامه مُهر و حکاکی در ایران» تالیف محمدجواد جدی با همکاری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و فرهنگستان هنر و مرکز دایرة المعارف انسان شناسی

تاریخ درج:1393/02/14
منبع : محمدجواد جدی
دانلود