ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


حرز و دعای هزار و یک قل هو الله

حرز و دعای هزار و یک قل هو الله ، دارای دوایر عددی و حروفی رنگین نویسی و یاقوت و زمرد نویسی ، به سفارش آقای طالقانی آقا سد محمد اشرف بن حاج سید ابوالقاسم تاجر اصفهانی رضوی مقیم دارالخلافه قزوین در شهر رجب ، سنه 1234 هجری قمری