ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


نقاشی پرتره ، خان سیبیلو

نقاشی پرتره ، خان سیبیلو ، اثر استاد اسماعیل سده 13 هجری قمری