ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


خنجر های سلطانی

خنجر های سلطانی
خنجر سلطانی - تیغه فولادی طلاکوب - دسته با سنگ در نجف و آویز طلا و جواهر نشان
خنجر سلطانی - تیغه فولادی جوهر دار یشم سفید زمرد نشان 
خنجر سلطانی - تیغه فولادی طلا کوب دسته یشم سفید بشکل سر اسب و افسار دهنه اسب طلا و مینا کاری شده و غلاف و روپوشش طلا با  قلم  گل و بوته