ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


دانشنامه مُهر و حکاکی در ایران

 دانشنامه مُهر و حکاکی در ایران
«دانشنامه مُهر و حکاکی در ایران» تالیف محمدجواد جدی با همکاری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و فرهنگستان هنر و مرکز دایرة المعارف انسان شناسی، منتشر شد. تاریخ درج: 1393/02/14