گنجینه بقعه شیخ صفی الدین

گنجینه بقعه شیخ صفی الدین

شهریار ضرغام

در سال 1348 کتابخانه ملی تبریز اقدام به چاپ سندی کرد که صورت اموال بقعه شیخ صفی در 240 سال پیش را شامل می شد و به دستور سید محمد قاسم بیگ صفوی، متولی بزرگ بقعه، از اموال و نفایس بازمانده از یغمای آستان شیخ صفی، به سال 1172ه.ق. تهیه شده بود.

اصل سند طوماری بود به طول 575 سانی متر و عرض 12 سانتی متر و به خط ملا محمد طاهر مستوفی نگارش یافته و به دلیل تعیین مشخصات مقداری اوراق پراکنده و جزوات قرآنهای باقی مانده در بقعه از ارزش فوق العاده ای برخوردار بود. بعد از انتشار آن سند، تا این تاریخ سند دیگری که مربوط به صورت اموال بقعه بعد از واقعه تاراج کتابهای بقعه توسط روسها در جریان جنگهای ایران و روس باشد، انتشار نیافته است.

دست حوادث نسخه ای را در اختیار من گذاشت که در وهله اول بدین سبب که خط آن به دست فرد اشنایی نوشته شده بود و بوی کهنگی سالیان را می داد نظرم را جلب کرد. اما بعد از آنکه به دقت به مطالعه و بررسی آن پرداختم دریافتم که مطالب آن صورت اموال و کتاب های بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی است و انتشار آن برای پژوهشگران و علاقه مندان خالی از فایده نخواهد بود.

سیمرغ فروردین 1372 شماره 12 و 13

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.