موزه تخصصی چاپ سنگی

موزۀ تخصصی چاپ سنگی، که برای اوّلین بار در دنیا بدان هدف و صورتی که مقرّر ساخته ایم، آماده سازی و به بهره برداری می رسد و به زودی کمّ و کیف آن را به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید. این سایت نیز در بردارندۀ بیش از ده ها هزار فایل پی دی اف اسکن شده از کتب چاپ سنگی خواهد بود که به صورت کاملاً رایگان در اختیار پژوهشگران عزیز قرار خواهد گرفت. ناگفته نماند که کتابخانۀ غنی جناب دکتر محفوظی بیش از 60 هزار چاپ سنگی را در خود جای داده و به یاری خدا به زودی فهرستی جامع بر آن تهیه و منتشر خواهد شد و فایل پی دی اف خود کتب چاپ سنگی در همین سایت قرار داده خواهد شد.