عشق از دیدگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی

عشق از دیدگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی

شیرین بیانی

چکیده: مرا حق از می عشق آفریدست   همان عشقم، اگر مرگم بساید (دیوان شمس) نظریات عرفانی، فلسفی مولانا در مجموع، بر یک اصل استوار است و آن «وحدت وجود» است. ارکان این اصل عبارت است از: هستی و نیستی، عشق، جمع و تفریق، تضاد، انسان کامل. بحث حاضر بر رکن عشق استوار است که در فلسفه وحدت وجود، مبنای عرفان و تصوف شناخته آمده است. مولانا «عشق» را خمیرمایه همه پیش رفت ها و بزرگ واریها می دانست. عین القضات همدانی معتقد است که عشق، واسطه است میان عاشق و معشوق که موجب پیوند می شود. مولانا معتقد است که واجب الوجود، محور عشق است و جهان مدارهای متصل و وابسته به آن. مثنوی مولانا با عشق اغاز شده و با عشق پایان می پذیرد.

پژوهشنامه فرهنگ و ادب پاییز 1388 شماره 9

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.