جلوه های نمادین عزاداری ماه محرم در مناطق مختلف ایران

جلوه های نمادین عزاداری ماه محرم در مناطق مختلف ایران

علی آنی زاده

چکیده: نشانه های نمادین مذهبی در ایران، در باورهای باطنی و اعتقادات دینی مردم ریشه دارند و برای شناخت عمیق تر آنها باید فرهنگ و هنر اسلامی و باورداشت های دیرینه پیش از اسلام را مورد توجه قرار داد.

سوگ یادهای مذهبی، از پرجلوه ترین نشانه های نمادین معنوی در ایران هستند که همواره با نوعی نمایش آیینی همراه بوده اند. سرچشمه معنایی این جلوه های نمادین را با کنکاش در باورها و معتقدات مردم می توان بازشناخت؛ زیرا این عناصر در طول تاریخ با زندگی اجتماعی و معنوی مردم در ارتباط بوده اند.

رسانۀ ملی با نمایش سوگواری های مذهبی، نقش مهمی در تقویت ارزش های اسلامی و جان مایه های اعتقادی مردم مناطق مختلف ایران دارد. در این میان، بازنمایی رسانه ای و تحلیل و بررسی ژرفانگر نمادپردازی ها و شبیه سازی های عزاداری محرم، به تحکیم عقلانی و خردورزانه باورهای عاشورایی مردم کمک به سزایی خواهد کرد و این رسالت، با تعمق صاحبنظران در کنه معانی ابزارها، شخصیت ها و اسباب و آلات و به ویژه اشعار، رفتارها و مفاهیم عاشورایی در رسانه حاصل خواهد شد. در این بازنمایی می توان از شیوه های بیان خود نمادها یعنی تمثال(تصویر)، نمایه(علّی) و سمبل(قراردادی) استمداد طلبید.

فرهنگ مردم ایران پاییز و زمستان 1389شماره 22 و 23

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.