تأثیر انقلاب مشروطیت در دیوان‌سالاری دورۀ قاجار

تأثیر انقلاب مشروطیت در دیوان‌سالاری دورۀ قاجار

حمید تنکابنی

چکیده: آرمان مشروطیت در مقام نظر تا حدودی زمینه و امکان مشارکت مردم را در ادارۀ امور دولتی فراهم آورد و دیدگاه معطوف به قانون اساسی و تدوین متمم آن، تحول در نهاد دیوان‌سالاری را نیز در نظر داشت. اما در عمل، با وجود آنکه در ساختار دیوان‌سالاری تغییرهای کمّی و گسترده ­ای حاصل شد، همچنان سیطرۀ اندیشۀ استبداد خودکامۀ پادشاهی در ایران و سنت­های نیرومند و ریشه­ دار آن در نظام دیوان­سالاری باقی ماند و با هر نوع تحول و اصلاحات بنیادین مقابله ­کرد. بدین سان سنت دیرینۀ اقتدارگرایانۀ اطاعت محض، قانون­گریزی و چاپلوسی و ترکیب هیئت وزیران و انتصاب‌های مقام‌های دیوانی بر مدار خویشاوندگرایی، منصب­فروشی و مانند اینها در جامۀ آراسته و جدید مشروطه و این بار در قالب قانون بروز کرد. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که خواسته‌ها، اندیشه ­ها و عملکرد ‌محوری تلاش­گران جنبش مشروطه ـ از جمله تأسیس و استقرار قانون و حاکمیت آن ـ چه تأثیرهایی بر چگونگی ادارۀ امور و نهاد دیوان­سالاری داشته است. روش کار بر پایۀ وارسی تأثیر و تأثر توأمانِ کنش و ساختار، در جریان تحول‌های سیاسی، اجتماعی و اداری و در چهارچوب نگرش علمیِ سیستمی قرار دارد.

دریافت مقاله

جستارهای تاریخی، دوره 1، شماره 1، تابستان و پاییز 1389

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.