ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


برنامه مستند دیدار آشنا بخش اول

فیلم های مجموعه برنامه مستند دیدار آشنا بخش اول
تجلی در میراث مکتوب  
تجلی در میراث مکتوب بازدید: 477
تجلی در میراث مکتوب بخش دوم  
تجلی در میراث مکتوب بخش دوم بازدید: 462
تجلی در میراث مکتوب بخش سوم  
تجلی در میراث مکتوب بخش سوم بازدید: 452
تجلی در میراث مکتوب بخش چهارم  
میراث مهر بخش اول  
میراث مهر بخش اول بازدید: 492
تجلی در میراث مکتوب بخش پنجم  
میراث مهر بخش دوم  
میراث مهر بخش دوم بازدید: 482
فریادها و نجواها بخش اول  
فریادها و نجواها بخش اول بازدید: 445
میراث مهر بخش سوم  
میراث مهر بخش سوم بازدید: 465
 فریادها و نجواها بخش دوم  
فریادها و نجواها بخش دوم بازدید: 439
میراث مهر بخش سوم  
میراث مهر بخش سوم بازدید: 464
فریادها و نجواها بخش سوم  
فریادها و نجواها بخش سوم بازدید: 449
فریادها و نجواها بخش چهارم  
فریادها و نجواها بخش چهارم بازدید: 442
گردهمایی علمی فرهنگی و هنری  
عنوان فیلم یک 2:10  
عنوان فیلم یک بازدید: 1848
گروه فیلم یک > برنامه مستند دیدار آشنا بخش اول
برنامه مستند دیدار آشنا در سال ۱۳۸۷ به کوشش و کارگردانی استاد فراستی از موزه دکتر محمد صادق محفوظی و مرکز دایره المعارف انسان شناسی تهیه و در شبکه ۲ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش گردید .