ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد خاتمی بخش۱

گروه فیلم یک > سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد خاتمی بخش۱
سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق در مراسم افتتاحیه بخشی از موزه دکتر محمد صادق محفوظی و رونمایی از نسخ خطی و قرآنی
فیلم های مجموعه سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد خاتمی بخش۱
تجلی در میراث مکتوب  
تجلی در میراث مکتوب بازدید: 414
تجلی در میراث مکتوب بخش دوم  
تجلی در میراث مکتوب بخش دوم بازدید: 412
تجلی در میراث مکتوب بخش سوم  
تجلی در میراث مکتوب بخش سوم بازدید: 394
تجلی در میراث مکتوب بخش چهارم  
تجلی در میراث مکتوب بخش پنجم  
فریادها و نجواها بخش اول  
فریادها و نجواها بخش اول بازدید: 398
 فریادها و نجواها بخش دوم  
فریادها و نجواها بخش دوم بازدید: 400
فریادها و نجواها بخش سوم  
فریادها و نجواها بخش سوم بازدید: 409
فریادها و نجواها بخش چهارم  
فریادها و نجواها بخش چهارم بازدید: 399
گردهمایی علمی فرهنگی و هنری  
میراث مهر بخش اول  
میراث مهر بخش اول بازدید: 428
میراث مهر بخش دوم  
میراث مهر بخش دوم بازدید: 427
میراث مهر بخش سوم  
میراث مهر بخش سوم بازدید: 412
میراث مهر بخش سوم  
میراث مهر بخش سوم بازدید: 403
عنوان فیلم یک 2:10  
عنوان فیلم یک بازدید: 1637