ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد خاتمی بخش۲

فیلم های مجموعه سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد خاتمی بخش۲
تجلی در میراث مکتوب  
تجلی در میراث مکتوب بازدید: 477
تجلی در میراث مکتوب بخش دوم  
تجلی در میراث مکتوب بخش دوم بازدید: 461
تجلی در میراث مکتوب بخش سوم  
تجلی در میراث مکتوب بخش سوم بازدید: 452
تجلی در میراث مکتوب بخش چهارم  
میراث مهر بخش اول  
میراث مهر بخش اول بازدید: 492
تجلی در میراث مکتوب بخش پنجم  
میراث مهر بخش دوم  
میراث مهر بخش دوم بازدید: 482
فریادها و نجواها بخش اول  
فریادها و نجواها بخش اول بازدید: 445
میراث مهر بخش سوم  
میراث مهر بخش سوم بازدید: 465
 فریادها و نجواها بخش دوم  
فریادها و نجواها بخش دوم بازدید: 439
میراث مهر بخش سوم  
میراث مهر بخش سوم بازدید: 464
فریادها و نجواها بخش سوم  
فریادها و نجواها بخش سوم بازدید: 449
فریادها و نجواها بخش چهارم  
فریادها و نجواها بخش چهارم بازدید: 442
گردهمایی علمی فرهنگی و هنری  
عنوان فیلم یک 2:10  
عنوان فیلم یک بازدید: 1848
گروه فیلم یک > سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد خاتمی بخش۲
سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد خاتمی و ضیافت افتاری اندیشمندان و سفرای کشورهای اسلامی رمضان ۱۴۴۷ سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق در مراسم افتتاحیه بخشی از موزه دکتر محمد صادق محفوظی و رونمایی از نسخ خطی و قرآنی