ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد خاتمی بخش۲

گروه فیلم یک > سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد خاتمی بخش۲
سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد خاتمی و ضیافت افتاری اندیشمندان و سفرای کشورهای اسلامی رمضان ۱۴۴۷ سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق در مراسم افتتاحیه بخشی از موزه دکتر محمد صادق محفوظی و رونمایی از نسخ خطی و قرآنی
فیلم های مجموعه سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد خاتمی بخش۲
تجلی در میراث مکتوب  
تجلی در میراث مکتوب بازدید: 411
تجلی در میراث مکتوب بخش دوم  
تجلی در میراث مکتوب بخش دوم بازدید: 407
تجلی در میراث مکتوب بخش سوم  
تجلی در میراث مکتوب بخش سوم بازدید: 388
تجلی در میراث مکتوب بخش چهارم  
تجلی در میراث مکتوب بخش پنجم  
فریادها و نجواها بخش اول  
فریادها و نجواها بخش اول بازدید: 394
 فریادها و نجواها بخش دوم  
فریادها و نجواها بخش دوم بازدید: 396
فریادها و نجواها بخش سوم  
فریادها و نجواها بخش سوم بازدید: 404
فریادها و نجواها بخش چهارم  
فریادها و نجواها بخش چهارم بازدید: 396
گردهمایی علمی فرهنگی و هنری  
میراث مهر بخش اول  
میراث مهر بخش اول بازدید: 425
میراث مهر بخش دوم  
میراث مهر بخش دوم بازدید: 423
میراث مهر بخش سوم  
میراث مهر بخش سوم بازدید: 408
میراث مهر بخش سوم  
میراث مهر بخش سوم بازدید: 400
عنوان فیلم یک 2:10  
عنوان فیلم یک بازدید: 1623