ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


مراسم رونمایی از بیست اثر خطی قرآنی علمی و فرهنگی

مصاحبه شبکه پرس تی وی با آقای دکتر محمد صادق محفوظی

مصاحبه شبکه خبر با آقای دکتر محمد صادق محفوظی

مصاحبه شبکه العالم با آقای دکتر محمد صادق محفوظی

گزارش خبری رونمایی از 22 اثر خطی موزه دکتر محفوظی رمضان 1395

مصاحبه شبکه ۱۴ ترکیه با دکتر محفوظی بخش اول

مصاحبه شبکه ۱۴ ترکیه با دکتر محفوظی بخش دوم

مصاحبه شبکه ۱۴ ترکیه با دکتر محفوظی بخش سوم

مراسم رونمایی از ۲۰ اثر خطی و فرهنگی

برنامه مستند دیدار آشنا بخش اول

برنامه مستند دیدار آشنا بخش دوم

سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد خاتمی بخش۱

سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد خاتمی بخش۲

مراسم برزگداشت حضرت آیت الله سید مرتضی نجومی

مصاحبه برنامه پنجره شبکه قرآن با آقای دکتر محفوظی

اخبار شبکه جام جم در مورد رو نمایی ۲۰ نسخه خطی ۱۳۹۴

اخبار شبکه قرآن در مورد رونمایی ۲۰ نسخه خطی رمضان ۱۳۹۴

اخبار شبکه چهار در مورد رونمایی ۲۰ نسخه خطی رمضان ۱۳۹۴

اخبار شبکه چهار در مورد رو نمایی ۲۰ نسخه خطی ۱۳۹۴

اخبار شبکه پرس تی وی در مورد رو نمایی ۲۰ نسخه خطی ۱۳۹۴

تجلی در میراث مکتوب

تجلی در میراث مکتوب بخش دوم

تجلی در میراث مکتوب بخش سوم

تجلی در میراث مکتوب بخش چهارم

تجلی در میراث مکتوب بخش پنجم

فریادها و نجواها بخش اول

فریادها و نجواها بخش دوم

فریادها و نجواها بخش سوم

فریادها و نجواها بخش چهارم

مراسم رونمایی از بیست اثر خطی قرآنی علمی و فرهنگی

گردهمایی علمی فرهنگی و هنری

سخنرانی دکتر محمد صادق محفوظی در مورد واقعه عاشورا بخش۱

سخنرانی دکتر محمد صادق محفوظی در مورد واقعه عاشورا بخش۲

سخنرانی دکتر محمد صادق محفوظی در مورد واقعه عاشورا بخش۳

سخنرانی دکتر محمد صادق محفوظی در مورد واقعه عاشورا بخش۴

بزرگداشت دکترمحفوظی توسط انجمن آثارومفاخر فرهنگی کشور ۱

بزرگداشت دکترمحفوظی توسط انجمن آثارومفاخر فرهنگی کشور ۲

بزرگداشت دکترمحفوظی توسط انجمن آثارومفاخر فرهنگی کشور ۳

بزرگداشت دکترمحفوظی توسط انجمن آثارومفاخر فرهنگی کشور ۴

میراث مهر بخش اول

میراث مهر بخش دوم

میراث مهر بخش سوم

میراث مهر بخش سوم

مراسم رونمایی از بیست اثر خطی رمضان ۱۳۹۴

مستند موزه دکتر محفوظی بخش سوم

مستند موزه دکتر محفوظی بخش دوم

مستند موزه دکتر محفوظی بخش اول

عنوان فیلم یک