ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


تماس با ما

مرکز دائرة المعارف انسان شناسی و موزه آثار فرهنگی و نسخ خطی دکتر محمد صادق محفوظی، جهت ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت های این مجموعه بزرگ و امکانات و خدماتی که در این وب سایت ارائه شده است، پذیرای کلیه انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما عزیزان می باشد...

آدرس:

تلفن: 0098 21 22363002

تلفن: 0098 21 22363003

تلفن: 0098 21 22363004

تلفن: 0098 21 22363005

تلفن: 0098 21 22363006

تلفن: 0098 21 22363012

پست الکترونیک: mahfouzi.museum@gmail.comبا ما در ارتباط باشید

فرم تماس با ما

نام و نام خانوادگی::*
پست الکترونیک::*
تلفن تماس::*
توضیحات::

لطفا حروف در تصویر شما را در مقابل جعبه بینید را وارد کنید:*