ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


بازوبند


تصويري جهت نمايش در اين مجموعه موجود نمي باشد..!

با متن توكلت علی الله و در داخل شمایل هایی از حضرت رسول (ص) و حضرت علی (ع) و 12 امام و فرشتگان