ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطعه خط نستعلیق چلیپا - استاد میرعلی هروی

قطعه خط  نستعلیق چلیپا - استاد میرعلی هروی سده 10 هجری قمری