ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


شمایل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله در معراج ،، غبار نویسی ، خط نقاشی

شمایل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله در معراج ،، غبار نویسی ، خط نقاشی سفارش سید عبدالرحیم خواجویی سنه 1121 هجری قمری