ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


چکیده مقالات دومین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان

چکیده مقالات دومین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان
دومین «همایش فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان» به مدت دو روز، چهارشنبه و پنجشنبه (هفتم و هشتم اسفندماه) به همت انجمن ایرانی تاریخ وبا استقبال گسترده استادان و علاقه مندان تاریخ برگزار شد.

این همایش دو روزه شامل افتتاحیه، چهار نشست تخصصی، اختتامیه و بزرگداشت دکتر وهاب ولی، از اساتید پیشکسوت رشته تاریخ بود. تاریخ درج: 1393/02/14